ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

REGULAMIN NEWSLETTERA

 • Poniższy regulamin określa zasady korzystania z newslettera dostarczanego przez firmę Laboratorium Biooil s.c.
 • Usługa Newsletter udostępniana jest przez Laboratorium Biooil s.c., z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Dekoracyjnej 3.
 • W ramach realizowania usługi Newslettera, firma Laboratorium Biooil. Będzie wysyłała na adres użytkownika podany przez użytkownika, wysyłała w formie listu elektronicznego newsletter.
 • Usługa newsletter jest nieodpłatna.
 • Zapis do newslettera jest dobrowolny.
 • Newslettery będą zawierać informacje o: produktach firmy Laboratorium Biooil, promocjach organizowanych przez firmę Laboratorium Biooil, konkursach organizowanych przez firmę Laboratorium Biooil, przepisy kulinarne, porady.
 • Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez wykonanie przez użytkownika sekwencji następujących czynności rejestracyjnych na stronie www.biooil.com.pl:
  a) podanie adresu poczty elektronicznej (adresu email) użytkownika w formularzu zapisu do newslettera;
  b) wyrażeniu zgody na otrzymywanie zamówionej usługi Newsletter w formularzu zapisu do newslettera;
  c) zaakceptowaniu niniejszego regulaminu, dostępnego w formularzu zapisu do newslettera;
  d) kliknięcie przycisku ZAPISZ SIĘ;
  e) kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację, zamieszczonego w przesłanej wiadomości elektronicznej;
 • Administratorem Danych Osobowych wszystkich użytkowników zapisanych na usługę Newsletter jest firma Laboratorium Biooil s.c.
 • Laboratorium Biooil przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).
 • Laboratorium Biooil nie przekazuje ani nie udostępnia podmiotom nieuprawnionym danych użytkowników.
 • Każdy użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
 • Każdy użytkownik ma prawo dostępu do uzyskania informacji o swoich danych osobowych oraz o zakresie i celu ich przetwarzania.
 • Każdy użytkownik może w każdej chwili, bez podawania przyczyny, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów zmienić lub usunąć swoje dane z naszej bazy. Wystarczy zgłosić takie żądanie do administratora lub kliknąć WYPISZ z newslettera w wiadomości. Taki link do wypisywania z subskrypcji znajduje się w każdej wiadomości.
 • Zalecamy również zapoznanie się z naszą Polityką prywatności i plików cookies, która jest dostępna pod adresem: https://biooil.com.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies/
 • Kontakt z administratorem:

  email: biuro@biooil.com.pl  telefon: +48 530 406 007