Regulamin newslettera

 1. Poniższy regulamin określa zasady korzystania z newslettera dostarczanego przez firmę Laboratorium Biooil s.c.
 2. Usługa Newsletter udostępniana jest przez Laboratorium Biooil s.c., z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Dekoracyjnej 3.
 3. W ramach realizowania usługi Newslettera, firma Laboratorium Biooil. Będzie wysyłała na adres użytkownika podany przez użytkownika, wysyłała w formie listu elektronicznego newsletter.
 4. Usługa newsletter jest nieodpłatna.
 5. Zapis do newslettera jest dobrowolny.
 6. Newslettery będą zawierać informacje o: produktach firmy Laboratorium Biooil, promocjach organizowanych przez firmę Laboratorium Biooil, konkursach organizowanych przez firmę Laboratorium Biooil, przepisy kulinarne, porady.
 7. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez wykonanie przez użytkownika sekwencji następujących czynności rejestracyjnych na stronie www.biooil.com.pl:
  a) podanie adresu poczty elektronicznej (adresu email) użytkownika w formularzu zapisu do newslettera;
  b) wyrażeniu zgody na otrzymywanie zamówionej usługi Newsletter w formularzu zapisu do newslettera;
  c) zaakceptowaniu niniejszego regulaminu, dostępnego w formularzu zapisu do newslettera;
  d) kliknięcie przycisku ZAPISZ SIĘ;
  e) kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację, zamieszczonego w przesłanej wiadomości elektronicznej;
 8. Administratorem Danych Osobowych wszystkich użytkowników zapisanych na usługę Newsletter jest firma Laboratorium Biooil s.c.
 9. Laboratorium Biooil przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).
 10. Laboratorium Biooil nie przekazuje ani nie udostępnia podmiotom nieuprawnionym danych użytkowników.
 11. Każdy użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
 12. Każdy użytkownik ma prawo dostępu do uzyskania informacji o swoich danych osobowych oraz o zakresie i celu ich przetwarzania.
 13. Każdy użytkownik może w każdej chwili, bez podawania przyczyny, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów zmienić lub usunąć swoje dane z naszej bazy. Wystarczy zgłosić takie żądanie do administratora lub kliknąć WYPISZ z newslettera w wiadomości. Taki link do wypisywania z subskrypcji znajduje się w każdej wiadomości.
 14. Zalecamy również zapoznanie się z naszą Polityką prywatności i plików cookies, która jest dostępna pod adresem: https://biooil.com.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies/

 

Kontakt z administratorem:

email: biuro@biooil.com.pl  telefon: +48 530 406 007