Konkurs z okazji 10-lecia marki Laboratorium Biooil

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez Laboratorium Biooil! Z okazji 10-lecia firmy, zapraszamy do udziału w konkursie wszystkich naszych sympatyków, zarówno tych aktywnych w internecie, jak i tych, którzy z niego nie korzystają 🙂

Konkurs odbywa się jednocześnie dwutorowo: na portalu społecznościowym Facebook oraz korespondencyjnie. Pula nagród podzielona jest na 2 identyczne części – to od Ciebie zależy, czy chcesz wziąć udział w konkursie na Facebooku czy wysłać zgłoszenie pocztą internetową lub tradycyjną.

ZADANIE KONKURSOWE:

Pokaż nam w dowolny sposób, że produkty marki Laboratorium Biooil zajmuje w Twoim domu ważne miejsce i do czego ci służy! Czekamy na propozycje kulinarne, kosmetyczne, pielęgnacyjne, zdworotne i inne (również te niekonwencjonalne!) Forma wykonania dowolna – może to być wiersz, zdjęcie, praca plastyczna, filmik – to zależy od Ciebie 🙂

Przyślij zgłoszenie na adres mailowy konkurs@biooil.com.pl lub adres korespondencyjny: Laboratorium Biooil, ul. Dekoracyjna 1c, 65-155 Zielona Góra.

TERMIN:

Konkurs trwa od 2 sierpnia do 31 sierpnia włącznie. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość prac, jednak tylko jedną metodą – albo za pośrednictwem Facebooka albo korespondencyjnie. Ogłoszenie wyników nastąpi do 10 września 2017 r.

NAGRODY:

Łączna pula nagród to 10 nagród na 10-lecie. W puli znalazły się:

 • 2 główne nagrody (po 1 dla uczestnika konkursu na Facebooku i konkursu korespondencyjnego): blender kielichowy
 • 4 nagrody dodatkowe (po 2 na konkurs na Facebooku i konkurs korespondencyjny): książka „Zielone koktajle”
 • 4 wyróżnienia (po 2 na konkurs na Facebooku i konkurs korespondencyjny) „Zestaw produktów Laboratorium Biooil”

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Organizatorem konkursu jest Laboratorium Biooil s.c.
 2. Konkurs organizowany jest dwutorowo: korespondencyjnie oraz na portalu społecznościowym Facebook.
 3. Konkurs trwa od 2 sierpnia 2017 do 31 sierpnia 2017 r włącznie.
 4. W konkursie może wziąć udział każdy pełnoletni obywatel Polski. W przypadku konkursu na Facebooku, udział w konkursie mogą brać pełnoletni użytkownicy serwisu społecznościowego Facebook.
 5. Zadanie konkursowe polega na przysłaniu zgłoszenia na adres mailowy/korespondencyjny lub umieszczeniu zgłoszenia w komentarzu pod postem konkursowym na portalu społecznościowym Facebook. W zgłoszeniu każdy uczestnik musi w dowolny sposób wyrazić fakt, że produkty marki Laboratorium Biooil zajmują w jego domu ważne miejsce.  Forma zgłoszenia jest dowolna. Adres korespondencyjny: poczta elektroniczna konkurs@biooil.com.pl lub poczta tradycyjna: Laboratorium Biooil s.c., ul. Dekoracyjna 1 c, 65-155 Zielona Góra
 6. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę prac, jednak może zgłosić się tylko za pośrednictwem Facebooka lub korespondencyjnie – nie może zgłosić się z tą samą pracą i tu, i tu. Uczestnik konkursu sam decyduje o ty gdzie  i z jaką pracą zgłasza się do konkursu.
 7. Wraz ze zgłoszeniem do konkursu, uczestnik musi przesłać oświadczenie o poniższej treści: “Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu i bez zastrzeżeń akceptuję wszystkie jego warunki. Jestem autorem/autorką przesłanej pracy i mam do niej nieograniczone prawa autorskie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r, Nr 133, poz 883 z późniejszymi zmianami).”
 8. Uczestnik może zgłosić wyłącznie pracę co do których posiada pełnię praw autorskich. Osoby, które posłużą się cudzą pracą będą natychmiastowo dyskwalifikowane.
 9. W konkursie, zarówno w korespondencyjnym, jak i tym na Facebooku, zostaną przyznane jednakowe nagrody: po 1 nagrodzie głównej: blender kielichowy, po 2 książki “Zielone koktajle” oraz po 2 zestawy produktów Laboratorium Biooil.
 10. Nagród nie można zamienić na ekwiwalent finansowy.
 11. Laureatów konkursu drogą obrad wyłoni jury składające się z  3 osób wskazanych przez organizatora.
 12. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 10 września 2017.
 13. Wszyscy uczestnicy konkursu zobowiązani są do poszanowania prac i komentarzy innych uczestników.
 14. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją tego regulaminu.
 15. Wszelkich dodatkowych informacji organizator konkursu udzieli  mailowo (adres do korespondencji to: konkurs@biooil.com.pl)
 16. Udostępnianie posta nie jest wymogiem konkursu, ale będzie nam miło jeśli to zrobisz 🙂
Laboratorium Biooil
Brak komentarzy
Opublikowano w:
News
Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy
Napisz komentarz